Скъсяване (Trim)

За да можете да използвате командата Trim, трябва да има изпълнени няколко условия. Трябва да имате поне два пресичащи се обекта (линия, арка,окръжност, полилиния...). Трябва да имате полилиния с най-малко три вертекса (правоъгалника е такъв обект).

Принцип

Стартиране на командата "Trim"

  • Кликнете върху иконата за скъсяване(trim)  (в зависимост от интерфейса може да изглежда различно).
  • Последователно натиснете клавишите TR, потвърдете като натиснете клавиша ß или e - препоръчителен метод.
  • Можете да повторите предишната команда ако тя е била "trim" като натиснете клавиша ß или e.

Избор на обекти

  • След като сте стартирали командата избирате един или няколко обекта и потвърждавате избора си с ß или e. Всички обекти (включително и избраните) които се пресичат ще бъдат скъсени до първоначално избраните обекти.
  • Може първо да изберете обекти и след това да стартирате командата, резултатът ще е същия.
  • ВАЖНО! Ако стартирате командата и не изберете нито един обект а продължите с командата като натиснете ß или e. Тогава ще можете да скъсявате всеки обект от чертежа, който отговарят на условията. Разликата е, че чак след като посочите обект за скъсяване AutoCAD ще търси отговаря ли той на условията да бъде скъсен.  

Избор на обекти след стартиране на команда.

Избор на обекти преди стартиране на команда.

Стартиране на команда без избор на обекти.

Опции

AutoCAD ви дава шест възможности "Fence Crossing Project Edgr eRase Undo".

trim_autocad_01

Fence

За да изберете опцията Fence трябва да натиснете F и да потвърдите с e или ß.
Тази опция ви дава възможност да изберете кои обекти да бъдат Trim-нати, като чрез поредица от кликвания с ляв бутон на мишката очертавате прави линии.

Удължаване (Extend)

Коментари

1000 Characters left